Maģiskā vasara

Šī ir viskarstākā vasara, kāda pēdējā laikā piedzīvota.

Mēs ar Lieni iebridām ziedošā pļavā un piedzīvojām fantastisku saulrietu.

Maģisks vakars, ko ieglabāt atmiņās.

Photos